Пакет за автори

Инструкции за дизайн

За да започнете работа по дизайна:

1. Прочетете Препоръки за дизайна

2. Създайте всеки дизайн на значка като използвате znachki_template.psd, файлът ще намерите най-отдолу на тази страница.

 • Поставете дизайна в съществуващия леър “artwork” в Photoshop.
 • Всеки дизайн трябва да бъде в отделен .psd файл (имате право да публикувате 50 файла).
 • Всеки файл трябва да има последователно име, например: znachka01.psd; znachka02.psd и т.н.
 • Запазете Вашия файл с Алфа канали и леъри.
 • Не изтривайте леъри от темплейта!
 • Не преименувайте леъри в темплейта!
 • Не флатвайте леъри в темплейта
 • Не местете леърите в темплейта
 • Помнете, че дизайна не трябва да е отрязан на границата между червения и черния кръг, а трябва да достига до края на черния кръг. Това гарантира, че значката ви ще се отпечата правилно.

3. Създайте Вашето лого на магазина, като се вместите в logo_template.psd файла, който ще намерите най-отдолу на тази страница.

4. Създайте .zip или .rar архив съдържащ:

 • Всички дизайни на значки с последователни имена както е обяснено по-горе.
 • logo_template. psd файл с логото на магазина.

* моля именувайте архива с файловете, с име, което искате да използвате за име на магазина.

5. Изпратете ни всички ваши данни, необходими да се вържем с вас и изберете начин на получаване на комисионните, чрез банков превод или чрез пощенски запис плюс необходимата информация за това.